„TKAMY….. „projekt promujący tradycyjne tkactwo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Gorce-Pieniny” od kilku lat zabiega o to, by chronić i promować zanikające tkactwo tradycyjne, które jest już unikatowe. Od trzech lat organizowane są warsztaty dla młodego pokolenia zachęcające do poznania tradycji tkackich. Jeszcze tylko 2 miesiące potrwa projekt pn. „TKAMY POD TRZEMA KORONAMI” realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego -Kultura ludowa i tradycyjna-2020.

Młode osoby chętnie się uczą poznając tajniki pracy przy krosnach, czego efektem jest poniższa fotorelacja z warsztatów .

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Koordynator projektu

Krystyna Kubik