Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

Zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”  informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR.

Proponowane zmiany są wynikiem wnikliwej analizy zapisów zawartych w LSR i mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023

 

Proponowane zmiany (na czerwono) dotyczą:

Rozdział V Cele i wskaźniki

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustalania kryteriów wyboru

Załącznika 5 Plan komunikacji

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 

Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:

 „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”,

  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 22 października br. o godz. 16.00.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny