Działanie IV - Podsumowanie projektu pn: „Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego”

W dniu 29 sierpnia 2010r w Krościenku w amfiteatrze „Pod Wierzbą” w Krościenku obyła się międzynarodowa impreza podsumowująca realizację projektu pn: „ Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego” .

Część pierwsza imprezy tj. konferencja odbyła się w restauracji „ Klasyczna” ,gdzie zarząd LGD „ Gorce –Pieniny” zaprezentował całą przebieg projektu .W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Euroregionu „ Tatry”, partner słowacki reprezentujący obec Lechnica, wójtowie gmin Krościenko, Czorsztyn ,Ochotnica, twórcy ludowi oraz zaproszeni goście. Część druga imprezy odbyła się w plenerze w amfiteatrze, gdzie koła gospodyń wiejskich z obszaru LGD „ Gorce-Pieniny” częstowały produktami lokalnymi wszystkich gości. 

Ogromną popularnością cieszyły się albumy o twórcach ludowych z pogranicza polsko-słowackiego, które rozdawane były bezpłatnie uczestnikom imprezy.

W programie były także występy zespołów z Polski i ze Słowacji, kapel regionalnych recital Mileny Walosik z Krościenka oraz konkursy z nagrodami. m. in. z wiedzy o Euroregionie „Tatry”, twórczości ludowej i inne. 

 

Projekt „ Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 /Mikroprojekty/. na który stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości ponad 20 tys. Euro, oraz ze środków FUNDACJI „EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ w ramach IV edycji PROGRAMU WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA TERENACH WIEJSKICH „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, na które Stowarzyszenie otrzymało dotacje w wysokości 2300zł 

 

K.Kubik