Informacja o naborach planowanych w 2018r.

 

W Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na 2018r. zaplanowano nabory na realizację

  • Przedsięwzięcia 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej

Wnioski mogą składać osoby prawne nie prowadzące działalności gospodarczej. Realizowane projekty związane z zachowaniem tożsamości regionalnej będą niekomercyjne, nie mogą generować przychodu.

Informacja o naborze została już podany do publicznej wiadomości http://www.leadergorce-pieniny.pl/nabor-1-2018-zachowanie-tozsamosci-regionalnej.html

  • Przedsięwzięcia 1.2.2. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, kultura, rozrywka i rekreacja. Informację o planowanej do realizacji operacji własnej została już zamieszczona na stronie

http://www.leadergorce-pieniny.pl/informacja-nr-1-2018-ow-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej.html

Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od zamieszczenia niniejszej informacji na stronie www.leadergorce-pieniny.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

W harmonogramie na 2018 rok i na kolejne lata nie zaplanowano naborów na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nabory dla przedsiębiorców przeprowadziło w listopadzie 2016 i w lipcu 2017r. uruchamiając całą kwotę dedykowaną im w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – 2 900 000zł.

Jednak z naboru przeprowadzonego w listopadzie 2016r na realizacje przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej jeden wnioskodawca po podpisaniu umowy zrezygnował z realizacji operacji, inny zaś nie złożył kompletnych uzupełnień, czego konsekwencją było pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Środki w wysokości 120 000zł zostały uwolnione.

W naborach ogłoszonych na rozwój działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym produktów innowacyjnych zainteresowanie było mniejsze niż zakładano dlatego wciąż do wykorzystania są środki w wysokości 288 685zł.

Nabór na podjęcie i rozwój działalności zostanie ogłoszony dopiero po weryfikacji przez Samorząd Województwa Małopolskiego, tj. końcem 2018r. lub początkiem 2019r. Istnieje ryzyko, że nie wszyscy wnioskodawcy stawią czoła uzupełnieniom i zobowiązaniom wynikającym z umowy o przyznaniu pomocy. Ewentualne środki zasilą oszczędności wygenerowane we wcześniejszych naborach.

Należy jednak zauważyć, że Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest aktualizowany w zależności od stanu realizacji Strategii i poziomu realizacji wskaźników. Aktualny harmonogram jest do pobrania w zakładce PROW 2014-2020, a o planowanych naborach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej stowarzyszenia i gmin wchodzących w skład LGD.

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków na kolejne lata realizacji LSR

 

rok naboru

półrocze

przedsięwzięcie

rodzaj operacji

2018

I

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: turystycznej, budowlanej oraz kulturowo-rozrywkowej/50tys.

Zachowanie tożsamości regionalnej/300tys

Operacje niekomercyjne służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

II

 

 

2019

I

· W zdrowym ciele zdrowy duch 250tys.

· Działania edukacyjno- integracyjne dla dzieci i młodzieży/50tys.

Operacje niekomercyjne służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

II

· Spójne działania marketingowe na rzecz regionu/100tys.

Operacje niekomercyjne służące zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

2020

I

 

 

II

 

 

2021

I

 

 

II

 

 

2022

I

 

 

II

 

 

2022

I

 

 

II

 

 

2023

I

 

 

II

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Piątek