INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU     

w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

 

NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW     

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce-Pieniny” informuje, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:  

 

                 Pan Tomasz Hurkała zamieszkały Szczawnica

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

      Pan Tomasz Hurkała spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy Zarząd stwierdził, że kandydat posiada odpowiednie predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku specjalista ds. projektów.

 

 

                                                                                         

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa

                Działania „Gorce-Pieniny”