Informacja o wynikach naboru wniosków nr 2/2018

LGD „Gorce-Pieniny” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniu 4 czerwca br. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 2/2018 trwającego od 06.04.2018 r. do 20.04.2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

W ramach naboru złożony został 1 wniosek, który mieści się w limicie środków dla tego naboru. Zgodnie z procedurą wniosek zostanie przekazany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.

 

Opublikowano: 10/06/2018