Izba regionalna w Sromowcach Wyżnych

Przedmiot projektu  - Roboty remontowe w  budynku Izby regionalnej w Sromowcach Wyżnych 

Celem operacji jest zabezpieczenie, ochrona zgromadzonych eksponatów muzealnych oraz pozyskiwanie dodatkowego miejsca na działalność, rozwijanie aktywności i podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców z Gminie Czorsztyn i na obszarze Lokalnej Grupy Działania

W ramach zadania wykonano prace remontowe, które objęły m.in. obicie deskami ścian oraz sufitu pomieszczenia (płazówka), a także dodatkowo wymianę podłogi oraz oświetlenia.
Odnowiony budynek Izby Regionalnej służył będzie mieszkańcom gminy Czorsztyn, gdzie będzie można   zapoznać się  z eksponatami muzealnymi, zorganizować ciekawe  pokazy i zajęcia z zakresu dziedzictwa kulturowego.

Wartość całkowita 33.831,75 zł
Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach. Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”.

Na powyższe zadanie Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach otrzymało dotację ze środków unijnych w wysokości  19.464,71 zł..

  Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach