Lokalna Grupa Działania LGD po raz kolejny wzięła udział w Małopolskim Kongresie Kobiet

Po ciekawych doświadczeniach z pobytu na zeszłorocznym Kongresie Kobiet nasze członkinie oraz mieszkanki ponownie wybrały się na kongres, tym razem organizowany 5 marca 2017 r. w hotelu DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center w Krakowie. Niedzielnym porankiem Panie wyraziły swoją gotowość oraz otwartość umysłów rejestrując się w holu hotelu i stając się tym samym oficjalnymi uczestniczkami kongresu. Podczas tego dnia odbyły się kilkanaście równoległych warsztatów, dotyczących m.in. roli kobiet w historii Krakowa i Polski, miejsca kobiet w polityce, nauce i sztuce, rynku pracy i emerytur, etyki, komunikacji społecznej, aktywności i zdrowia seniorów oraz zdrowia mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Kongres rozpoczął się przemówieniem Pana Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego, który powitał uczestników i dokonał oficjalnego otwarcia imprezy. Marszałek poprowadził też jeden z bloków tematycznych dotyczący zanieczyszczeń powietrza oraz jego skutków. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak warsztaty dotyczące samorozwoju oraz nabywania pewnych umiejętności a sala, gdzie odbywały się warsztaty
z asertywności dosłownie pękała w szwach.

Uczestniczki naszej wyprawy z zainteresowaniem słuchały prowadzonych warsztatów a na koniec same miały okazję by się zaprezentować. Koło Gospodyń Wiejskich z Kluszkowiec podczas jednego z oficjalnych paneli zaprezentowały sztukę teatralną „Portki”, której uczyły się w ramach organizowanych przez LGD Gorce –Pieniny warsztatów teatralnych organizowanych w ramach projektu „Teatralny Babiniec”.  Panie, ubrane w tradycyjne góralskie stroje wzbudzały nie lada zainteresowanie zarówno wśród uczestników, jak również obecnych fotoreporterów.

Kongres ten był okazją zarówno do zaprezentowania naszego regionu, jak również do wzajemnej wymiany doświadczeń, czy pasji. 

 

Opr. Aneta Markus

    Prezes LGD „Gorce Pieniny”