Mobilne usługi fizjoterapeutyczne

Beneficjent: osoba fizyczna z obszaru Gminy Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych usług fizjoterapeutycznych oraz poprawy kondycji fizycznej

Cel operacji: podjęcie działalności, która umożliwi prowadzenie mobilnych usług fizjoterapeutycznych i poprawy kondycji fizycznej oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną

Kwota operacji: 60 000,00 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – styczeń 2019