Mobilne usługi przecierania drewna na obszarze LGD "Gorce-Pieniny"

Tytuł operacji: Zakup pilarki taśmowej przejezdnej w celu podjęcia działalności gospodarczej.

Beneficjent z obszaru Gminy Czorsztyn

Cel operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez zakup pilarki taśmowej do kłód, utworzenie miejsca pracy, osiąganie dochodów.

Kwota operacji: 60 000,00 zł

Termin realizacji operacji: listopad 2016 – grudzień 2017