Poprawa konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie technologii produkcji

Beneficjent z obszaru Gminy Ochotnica Dolna

Tytuł operacji: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez unowocześnienie technologii produkcji dzięki zakupowi zautomatyzowanych urządzeń specjalistycznego oprogramowania oraz zatrudnieniu dodatkowych pracowników

Kwota dofinansowania: 156 905,00 zł

Całkowity koszt operacji: 224 150, 00 zł