Projekt “Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją- warsztaty”

W 2019 roku Małopolska Izba Rolnicza realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pt. „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” zakłada organizację zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskichw województwie małopolskim w powiatach: gorlickim, nowosądeckim i nowotarskim, w sumie dla grupy 45 osób.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami dekorowania potraw tradycyjnych oraz samodzielne wykonywanie dekoracji podczas warsztatów. 

Efektem realizacji operacji „Nowoczesne inspiracje w połączeniu z tradycją – warsztaty” będzie podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników oraz nabycie umiejętności dekoracji potraw, które będą przydatne w działalności Kół Gospodyń Wiejskich.

Zajęcia warsztatowe w powiecie nowotarskim odbędą się we wrześniu br.

 

Partnerem projektu są:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny”
  • Stowarzyszenie lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"
  • Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl