Rozwijanie i podniesienie konkurencyjności firmy

Beneficjent z obszaru Gminy Ochotnica Dolna

Tytuł operacji: Rozwijanie i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych i ekologicznych usług

Kwota dofinansowania: 109 990,00

Całkowity koszt operacji" 189 355,50 zł

Termin realizacji: czerwiec 2017-2019r.