Szlakiem Tożsamości Ochotnicy

W miniony weekend Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce zorganizowało w przepięknym zakątku Gorców, na Bacówce u Bucka położonej na zboczu potoku Jamne, warsztaty w ramach projektu pn. „Szlakiem Tożsamości  Ochotnicy”.

Na warsztaty z przetwarzania owczej wełny, malowania na szkle,  z przetwórstwem mleka krowiego i owczego oraz warsztaty kulinarne z przygotowania dań z baraniny – chętnych nie brakowało.

Warsztaty ginących zawodów to spotkania z ludźmi, którzy te zawody jeszcze wykonują. Prezentacja poszczególnych zawodów i możliwość ich wykonania sprawiła uczestnikom wielka frajdę. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się „pucenie oscypka”. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość obcowania z tradycją uczestnicząc w codziennej pracy na bacówce i prezentacji ginącego zawodu jakim jest baca i juhas.

Kolejnym ginącym zawodem – prezentowanym podczas warsztatów – było  przetwarzanie wełny owczej metodą tradycyjną, które kiedyś było powszechne, a dziś jest mało popularnym i ginącym zawodem. Etapy przetwarzania wełny pokazały sposoby jej wykorzystania, od czyszczenia, aż po wyrób końcowy, którym jest codzienny ubiór górali gorczańskich. Niektórzy uczestnicy podjęli nawet próbę wykonania rękawicy z wełny.

Warsztaty z malunku na szkle ukazały sakralną część życia mieszkańców wsi, pokazując świętych, patronów szczególnych świąt ważnych dla tradycji, które znikają z codziennego życia górali. Najlepsze prace zostaną wykorzystane do wydania kalendarza.

Warsztaty związane z tożsamością i historią Ochotnicy to element promocji dziedzictwa kulturowego regionu Gorców.

 

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

                                                                                                                                                                                             Małgorzata Piątek

 

 

Operacja pn.  Szlakiem Tożsamości Ochotnicy
mająca na celu Zachowanie tożsamości Ochotnicy i regionu Gorców oraz wzmocnienie świadomości mieszkańców wsi i turystów  poprzez realizację warsztatów oraz identyfikację i opis śladów tożsamości regionalnej w wydanych materiałach do dnia złożenia wniosku o płatność końcową
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Beneficjent Stowarzyszenie „Odkrywamy Gorce”