Stanisław Górecki (ur. 1954 r., Sromowce Wyżne),

z zawodu geodeta i muzyk, pracuje jako organista w Sromowcach Wyżnych, gdzie mieszka. Tworzy od lat 70 XX w. Zajmuje się rysunkiem i grafiką, w młodości również malarstwem i płaskorzeźbą.

Wykonał ok. 10 płaskorzeźb, pięć obrazów olejnych i 50 rysunków. Niektóre z nich można oglądać w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Swoje prace prezentował również na wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w Szczawnicy i Krakowie.
Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Szczawnicy. Wraz z synem wydał książkę pt. „Sromowce Wyżne czyli Przekop” oraz album zdjęć „Sromowce na dawnej fotografii”. Współpracuje z rocznikiem „Prace Pienińskie”. Interesuje się muzyką klasyczną, szczególnie organową, prowadzi gospodarstwo rolne i uprawia flisactwo na Dunajcu.

 

Przykładowe prace

  • Na niniejszej stronie można podziwiać prace twórców ludowych współpracujących ze Stowarzyszeniem LGD „Gorce-Pieniny”, którzy zdecydowali się pokazać swoje prace.