Tomasz Hubiak (ur. 1980 r., Nowy Targ)

z wykształcenia mgr inż. inżynierii środowiska, pracuje jako asystent projektanta, mieszka w Tylmanowej.

20 lat temu zajął się krojeniem i cyfrowaniem portek oraz cuch góralskich, by ocalić dziedzictwo kulturowe przodków dla przyszłych pokoleń. Tej sztuki nauczyła go babcia Maria Królczyk spod Magurki z potoku Jaszczego, z Ochotnicy Górnej.
Ona z kolei nauczyła się kroić i cyfrować portki, cuchy, papucie, koszule góralskie z rejonu Ochotnicy od swojego ojca Jana Wójcika spod Magurski, który był krawcem góralskim i cieślą góralskim. Tomasz Hubiak wykonał już kilkadziesiąt portek i kilkanaście cuch.

Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się na warsztatach dla młodzieży z szycia portek. To projekt realizowany przez Fundację Wolna Republika Ochotnicka pn. „Mała Ojczyzna – Wielkie Dziedzictwo”, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycja 2019. Poza sztuką ludową pasjonuje się architekturą i budownictwem regionalnym całego Łuku Karpat oraz wszystkim, co związane z kulturą góralską. Szkicuje ołówkiem, gra na skrzypcach i piszczałkach. Jego hobby to także wędrówki górskie, jazda na rowerze i nartach.

 

Przykładowe prace

  • Na niniejszej stronie można podziwiać prace twórców ludowych współpracujących ze Stowarzyszeniem LGD „Gorce-Pieniny”, którzy zdecydowali się pokazać swoje prace.