Wyniki naboru 3/2016

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków 3/2016 zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety oraz listę operacji wybranych uzupełnioną o dwie kolumny, które dotyczą intensywności pomocy ustalonej przez LGD oraz  kwoty pomocy wyliczonej na podstawie intensywności pomocy.