Zagospodarowanie bulwarów w Krościenku – plaża nad Dunajcem

Beneficjent:  Gminne    Gmina Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji – Zagospodarowanie turystyczne bulwarów w Krościenku poprzez wykonanie i wyposażenie plaży oraz miejsca rekreacyjnego

Cel operacji:  Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR, poprzez urządzenie miejsca plażowego i rekreacyjnego na bulwarach  w Krościenku.

 Realizacja operacji  polega na  wykonaniu i wyposażeniu plaży trawiastej oraz miejsca rekreacyjnego na bulwarach nad Dunajcem w  Krościenku .Zakres prac obejmuje wykonanie placu rekreacyjnego ze schodami terenowymi i miejscem pod ognisko, montaż ławek, piaskownicy, nasadzenie wieloletnich drzew, krzewów i zieleni

W wyniku zrealizowanego projektu została zagospodarowana część brzegów Dunajca co wpłynie na rozwój turystyki i poprawę oferty spędzania wolnego czasu, oraz na wzrost atrakcyjności turystycznej  obszaru LGD. Operacja wpłynie także na integrację społeczną  mieszkańców i turystów. Projekt innowacyjny-stworzenie na bulwarach nad Dunajcem  odpowiedniego miejsca do plażowania i wypoczynku jest przedsięwzięciem oryginalnym, nowym   i  w  ciekawy  sposób przedstawia wykorzystanie  lokalnych zasobów, jakim są tereny  nad rzeką Dunajec.

Wartość całkowita projektu – 52 890,00zł

Kwota dofinansowania w ramach Leadera – 24 950,00 zł

Projekt został zrealizowany w roku 2014r. Wniosek, złożony przez Gminę Kroscienko nad Dunajcem

K.Kubik