Zakup infomatów

Tytuł  projektu

„Zakup infomatów jako uatrakcyjnienie formy przekazu informacji turystycznej na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

 

Przedmiot projektu  -zakup 3 infomatów.

 

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Krościenko nad Dunajcem poprzez zakup trzech infomatów dających możliwość bezpłatnego dostępu do internetu oraz wpływający na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promujący obszary wiejskie, co przyczyni się do poprawy życia na obszarach wiejskich.

 

Na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem zamontowano trzy infomaty. Zostały umieszczone w centrum Krościenka - na budynku Urzędu Gminy, Grywałdzie  na budynku Biblioteki Publicznej i Krośnicy przy Szkole Podstawowej.  W urządzeniu dostępna jest mapa gminy z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi miejscowości tj. zabytkami, szlakami, źródłami wód mineralnych oraz z innymi ciekawymi miejscami do uprawiania turystki aktywnej i zorganizowanej. Dzięki infomatom zarówno turyści jak i mieszkańcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego internetu i z dostępu do aktualnych informacji turystycznych. Zaletą infomatów  jest to, iż można z nich korzystać przez 24 h/dobę.

 

Wartość projektu – 43.911zł. 

 

Projekt został zrealizowany w roku 2012r. Wniosek, złożony przez Gminę Krościenko za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny”. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości 24.990zł 

 

Beneficjent” Gmina Krościenko nad Dunajcem