zakup innowacyjnej linii produkcyjnej

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwiającej rozwój istniejącej produkcji oraz wdrożenie nowego produktu turystycznego”Góralski Przysmak”, który przyczyni się do wykorzystania zasobów dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD

Beneficjent z obszaru Gminy Ochotnica Dolna

Cel operacji: zwiększenie poziomu tożsamości regionalnej i zwiększenie poziomu zatrudnienia dzięki rozwojowi przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia innowacyjnej linii produkcyjnej umożliwiającej wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulinarnego obszaru LGD.

Całkowity koszt operacji: 333 514,50 zł

Termin realizacji operacji: Listopad 2016 – marzec 2018