Zaproszenie na posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 29 marca 2018r. /czwartek/ o godz. 15.00 w Sali obrad w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

Proponowany program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór sekretarza posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie i zweryfikowanie protestów, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu;
  5. Wolne wnioski, zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz