Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Partnerzy LGD

Gmina Czorsztyn
 

Gmina Krościenko n/D


Gmina Ochotnica Dolna


Miasto i Gmina Szczawnica

Polecane strony

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie na walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny"

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” Zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 07 lutego 2012 r.  w sali  „Klasyczna” w Zespole Szkół w Krościenku nad Dunajcem o godzinie 16:00

 


Proponowany program Walnego Zebrania Członków  

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania 
 3. Wybór Sekretarza Zebrania
 4. Wybór komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 6. Przyjęcie protokołu nr 3/2011 z walnego zebrania Walnego Zebrania Członków z dnia 17-12-2011r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” za 2011 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2015 dla Lokalnej Grupy działania „Gorce – Pieniny” (Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Czorsztyn),
 9. Przedstawienie Planu Pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD na rok 2012 r.
 10. Przedstawienie Planu budżetu Stowarzyszenia LGD na rok 2012r.
 11. Przedstawienie Raportu Ewaluacyjnego z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 12. Dyskusja i wolne wnioski
 13. Przyjęcie protokołu komisji uchwał i wniosków
 14. Zamknięcie obrad  Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

          Stowarzyszenia LGD „Gorce - Pieniny”

                                                                                           

Krystyna Kubik

 

 

 

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

 
Dodaj link do:
www.facebook.com