Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na wyjazdowe posiedzenie, które odbędzie się dniu 5 października  2020r. o godz. 16:00 w Kluszkowcach

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad na podstawie listy obecności;
 3. Wybór sekretarza posiedzenia;
 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 5. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności,
 6. Rejestr interesów - weryfikacja
 7. Omówienie wniosków:

Nabór nr 3/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2020
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór nr 4/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 4/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2020
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia;

 

Nabór nr 5/2020

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 5/2020.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2020
 3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek