Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Opublikowano: 7-12-2020

 

Przewodnicząca Rady LGD "Gorce - Pieniny" zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia  14 grudnia 2020r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Krościenku nad Dunajcem.

Proponowany program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór sekretarza posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie uzupełnień do naborów ogłoszonych w terminie od 21 sierpnia do 3 września 2020r.; wyjaśnienia Rady.
  5. Wolne wnioski, zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek