Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie Rady ws. oceny wniosków złożonych w naborach nr 4/2022, 5/2022, które odbędzie się dnia 14 listopada 2022r. /cponiedziałek/ o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem (sala obrad)

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 4/2022

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 4/2022.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 4/2022
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

Nabór 5/2022

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 5/2022.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 5/2022
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

 1. Wolne wnioski, zapytania;
 2. Zamknięcie obrad.

 

opublikowano: 7/11/2022

                                                 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

LGD "Gorce-Pieniny"

Tadeusz Topolski