Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. projektów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny" informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Jolanta Kałafut, zam. Ul. Długa 211, 34-442 Łapsze Niżne

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe do pracy na wskazanym stanowisku.

 

Krościenko nad Dunajcem, 18.05.2018r.

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia

                                                                       Lokalna Grupa Działania

                                                                       „Gorce - Pieniny”