Konsultacje społeczne zmian do LSR

Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" przygotowało propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, które dotyczą:

  • przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami ze względu na uwolnienie różnic kursowych,
  • zwiększenie wskaźników produktu i rezultatu,
  • aktualizacją zapisów w LSR i poprawa oczywistych omyłek.

Uwagi do propozycji zmian w LSR prosimy przesyłać na adres  biuro@leadergorce-pieniny.pl do dnia 23.08.2022 r. do godz. 12.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zmiany zostały oznaczone czerwonym kolorem. W uwagach prosimy o podanie proponowanego zapisu oraz celu i przewidywanego efektu dokonania zmian.