Zawiadomienie o posiedzeniu Rady - 13.06.2023r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie Rady ws. oceny wniosków złożonych w naborach nr 3/2023, które odbędzie się dnia 13 czerwca 2023r. /wtorek/ o godz. 17.30 w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem (sala widowiskowa)

Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 3/2023

 1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2023.
 2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2023
 3. Ustalenie kwoty wsparcia
 4. Sporządzenie list operacji
 5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
 6. Wolne wnioski, zapytania;
 7. Zamknięcie obrad.

 

opublikowano: 5/06/2023

                                                 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

LGD "Gorce-Pieniny"

Tadeusz Topolsk