ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY STOWARZYSZENIA LGD „GORCE – PIENINY”- 15.03.2024

Przewodniczący Rady LGD "Gorce - Pieniny" zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia  15 marca 2024r. /piątek/ o godz. 14.00 w Krościenku nad Dunajcem (biuro LGD).

 

Proponowany program posiedzenia Rady:

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór sekretarza posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Omówienie uzupełnień do oceny wniosków z naboru nr 1/2024;
  5. Wolne wnioski, zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.

Opublikowano: 08/03/2024

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

Tadeusz Topolski