Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Krościenko nad Dunajcem 27/05/2018r.

 

Zawiadomienie o  Posiedzeniu Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Gorce – Pieniny”

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z § 19 ust. 1  Regulaminu Rady, zaprasza członków Rady  na posiedzenie, które odbędzie się dnia 4 czerwca 2018r. /poniedziałek/  o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

 

                                                                                                       
Proponowany program Posiedzenia Rady 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
 3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;
 5. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naborów 2/2018.
 6. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2018.
 7. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
 8. Sporządzenie list operacji
 9. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia w ramach naboru 2/2018.
 10. Ocena zgodności operacji z LSR wniosków złożonych w ramach naborów 1/2018/OW.
 11. Ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 1/2018/OW
 12. Ustalenie kwoty wsparcia
 13. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do realizacji.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

Gerwazy Skubisz