INFORMACJA DOTYCZĄCA OPERACJI WŁASNEJ

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” działając na podstawie pkt. VII.1  Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 informuje,

że w terminie 30 dni od zamieszczenia informacji  na stronie www.leadergorce-pieniny.pl  informacji o planowanej do realizacji operacji własnej,

żaden podmiot nie zgłosił zamiaru jej realizacji.