Kolejne środki na warsztaty Lego - już niebawem ruszamy

W zeszłym tygodniu Tomasz Hamerski - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny" odebrał symboliczny czek gwarantujący dofinansowanie w wysokości 3000 zł i podpisał umowę na realizację projektu "Lego robotyka". Bardzo dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego za wsparcie naszych działań.

https://www.malopolska.pl/…/malopolska-wie-wsparcie-inicjat…

 

Konkurs „Małopolska WIE” pozwolił wyłonić oferty i zlecić podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w takich obszarach jak: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu pochodzącemu z budżetu województwa – mówi Anna Pieczarka z ZWM.

 

W ramach konkursu zostanie zrealizowanych 16 zadań, na łączną kwotę ponad 74 tys. zł