Nabór zadań do 7 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

 

 Szanowni Państwo,

 

Już tylko tydzień pozostał do zakończenia naboru zadań do 7 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia mogą składać propozycje swoich zadań w terminie do 31 października br.

 

Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu? Darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne badania medyczne, a może remont chodnika czy drogi wojewódzkiej? Możliwości jest naprawdę sporo! Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska – ma szansę na realizację.

 

- Mamy nadzieję, że siódma edycja będzie faktycznie szczęśliwa – ze swojej strony Zarząd Województwa postarał się, żeby tak było, ponieważ dla wszystkich zwycięskich pomysłów w budżecie zaplanowaliśmy rekordową pulę 16 mln zł. Teraz wszystko w rękach Małopolan – zachęcam więc gorąco do zgłaszania swoich propozycji! – zaprasza Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

 

Masz pomysł?

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka od 2 do 31 października. Uwaga: każde zgłoszone zadanie musi zdobyć 30 podpisów poparcia mieszkańców. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: www.bo.malopolska.pl

Tak, jak w poprzedniej edycji – także teraz można zgłaszać zadania do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50 – 100 tys. zł. Warto pamiętać, że Małopolska w budżecie obywatelskim jest podzielona na 4 regiony:

 

 

 • Region Małopolska Południowa: m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
 • Region Tarnowski: m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
 • Region Małopolska Zachodnia: m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
 • Region Krakowski Obszar Metropolitalny: m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski.

 

Większe możliwości stwarza pula ogólnowojewódzka – tu można zgłosić zarówno zadania nieinwestycyjne (300 – 700 tys. zł), jak i inwestycyjne (500 tys. zł – 1 mln zł).

Pamiętaj, w tej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację wszystkich zwycięskich zadań zaplanował rekordową pulę 16 mln zł (o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji) – 8 mln zł na zadania regionalne i 8 mln zł na zadania ogólnowojewódzkie.

 

Jak zgłosić zadanie?

Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i wymagane 30 podpisów poparcia należy złożyć w urzędzie marszałkowskim w terminie od 2 do 31 października br.

Formularz zadania i podpisy mieszkańców możesz złożyć tradycyjnie – przynosząc na dziennik podawczy urzędu marszałkowskiego bądź przesyłając pocztą:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 • Agenda Zamiejscowa w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz.
 • Agenda Zamiejscowa w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ.
 • Agenda Zamiejscowa w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
 • Agenda Zamiejscowa w Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów.
 • Agenda Zamiejscowa w Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane.
 • Agenda Zamiejscowa w Suchej Beskidzkiej, ul. J. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka.

 

Ważne: musisz dokładnie przestrzegać terminu 31 października. Jeśli zadanie wpłynie do urzędu za późno - nie zostanie w ogóle wzięte pod uwagę, nawet jeśli data stempla pocztowego jest wcześniejsza!

 

Jak zgłosić zadanie przez internet?

Formularz zadania przygotuj najlepiej w internetowym generatorze (dostępny od 2 października na stronie www.bo.malopolska.pl), wyeksportuj gotowy wniosek, a plik podpisz swoim profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie prześlij plik na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ePUAP);

 

Przez ostatnie lata w ramach regionalnego budżetu obywatelskiego zrealizowano blisko 200 pomysłów Małopolan, które wygrały głosami mieszkańców. Były to m.in.: projekty kulturalne, zdrowotne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, infrastrukturalne, skierowane do: seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, a także pozostałych mieszkańców naszego regionu. W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym, ekologicznym, ochrony środowiska, transportu zbiorowego i dróg publicznych. Mogą to być zarówno działania inwestycyjne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp.

 

Na realizację 7. edycji BO WM Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 16 milionów złotych.

 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej BO, zostały przygotowane pliki graficzne informujące o naborze w różnych wersjach i formatach, które są zamieszczone na: https://bo.malopolska.pl/

 

Na powyższej stronie są także dostępne niezbędne informacje i dokumenty dotyczące BO WM oraz generator wniosków.

 

Z poważaniem

Tomasz Hamerski

 

Tomasz Hamerski
Kierownik
Agendy Zamiejscowe UMWM
tel.: +48 12 61 60 389


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu
ul. Aleje Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ, tel.: +48 12 61 60 959
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
www.malopolska.pl fb.com/lubiemalopolske

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail
Pomóż nam się doskonalić i wypełnij ankietę!