WARSZTATY SZKOLENIOWE RĘKODZIEŁA LUDOWEGO Z TWÓRCAMI LUDOWYMI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Realizując kolejne działania w ramach projektu „Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 /Mikroprojekty/ Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zaprasza chętnych do udziału w warsztatach szkoleniowych z twórcami ludowymi polskimi i słowackimi.

 

Warsztaty odbędą się w Maniowach w dniu 21-22 maj 2010 r. oraz w Lechnicy na Słowacji w dniu 28-29 maj 2010 r. 

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres Stowarzyszenia bądź kontakt telefoniczny z P. Krystyną Kubik – tel. 18 26 23 077 lub P. Jadwigą Fudala – tel. 18 27 50 070. 

 

Warsztaty odbędą się w Maniowach oraz w Lechnicy na Słowacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.