Wyniki naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2019, 7/2019 i 8/2019

Informujemy, że Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny” dokonała w dniach 12 i 15 listopada 2019 r., oceny operacji, które zostały złożone w następujących naborach:

 

-8/2019 – przedsięwzięcie (1.1.4) Spójne działania marketingowe na rzecz regionu.

trwającego od 26 września do 9 października 2019r.

 

- 7/2019 - przedsięwzięcie (1.2.3) Rozwój działalności gospodarczej

- 6/2019 – przedsięwzięcie (1.2.1) Podejmowanie działalności gospodarczej

trwających od 6 do 20 września 2019 r.