Wypożyczalnia rowerów elektrycznych na obszarze LGD

W ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,  zrealizowano następujący projekt:

Beneficjent: osoba fizyczna z obszaru Gminy Krościenko nad Dunajcem

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorczości na terenie Pienin poprzez utworzenie nowego przedsiębiorstwa usługowego w zakresie wynajmu ekologicznych rowerów elektrycznych i tandemów dla osób niepełnosprawnych

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorczości i turystyki w obszarze LGD Gorce-Pieniny oraz promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze turystyki świadczącej usługi wynajmu innowacyjnego i ekologicznego sprzętu sportowego: rowerów elektrycznych i tandemów

Kwota operacji: 60 000,00 zł