Zaproszenie do udziału w realizacji projektu

 

Projekt pt.

„Młody obywatel – dojrzały przedsiębiorca. Polsko-ukraińskie inspiracje dla terenów wiejskich”

Wniosek złożony do Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży przez Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

Termin realizacji;

02.10 – 08.10.2017 r.

Miejsce realizacji projektu;

Czorsztyn

Uczestnicy projektu;

- 20 osób z Ukrainy (w tym 2 opiekunów)

- 20 osób z Małopolski (w tym 2 opiekunów)

Uczestnikami projektu będzie młodzież w przedziale wiekowym 15 – 35 lat.

Streszczenie projektu;

Projekt polega na zorganizowaniu wizyt studyjnych w Małopolsce, dotyczących branży agroturystycznej oraz przygotowaniu zasobów e-lerningowych do umieszczenia na platformie Moodle i założeniu pierwszych kursów on-line.

Każda z wizyt ma być związana ze zdobyciem konkretnej wiedzy praktycznej i podstawą do zbierania materiałów.

Zakres tematyczny; marketing turystyki wiejskiej, pozyskiwanie zewnętrznych  źródeł finansowania, aspekty prawne dotyczące rozwoju gospodarstw agroturystycznych, rola organizacji pozarządowych w organizowaniu turystyki wiejskiej, edukacja pozaformalna związana z agroturystyką.

Wizyty i spotkania; - gospodarstwa na szlakach; Zagród Edukacyjnych,  Małopolska wieś dla dzieci, Małopolska wieś w   siodle, Małopolska wieś pachnąca ziołami, Małopolska wieś dla seniorów. - spotkania z przedstawicielami LGD, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, Centrum Doradztwa   Rolniczego, Sądeckiej Organizacji Turystycznej

Administratorzy platformy e-lerningowej będą udostępniać chętnym zasoby (zakładać kursy, forum, rejestrować uczestników). Materiały będą zamieszczane w formie artykułów, multimediów, quizów, modułu ewaluacji. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w trakcie realizacji całego projektu. Będą to wywiady z uczestnikami projektu oraz ankiety, która zostanie zrobiona na koniec wymiany i będzie pełniła funkcje informacji zwrotnej dla organizatorów. Uczestnicy będą sporządzać fotorelacje i zamieszczać je na stronie internetowej Wnioskodawcy, Partnera, na grupie Facebook założonej dla potrzeb lepszej komunikacji pomiędzy uczestnikami.

Zadania młodzieży; - stworzenie materiałów e-lerningowych podczas wizyty, polegające na; - zbieraniu materiałów - robieniu zdjęć i filmów podczas wizyt studyjnych - tworzeniu zadań i quizów, dostosowanych dla potrzeb kursów Moodla

Uczestnicy projektu w trakcie jego realizacji nabędą umiejętności; - językowe - techniczne; robienie zdjęć i filmów, tworzenie materiałów e-lerningowych - merytoryczne; zasób nowej wiedzy praktycznej zdobyty podczas wymiany młodzieży.