Konsultacje społeczne - lokalne kryteria wyboru

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w kryteriach lokalnych, Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 16 stycznia 2019r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub osobiście w biurze LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32, Krościenko nad Dunajcem w godzinach pracy biura.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD „Gorce-Pieniny” opracuje końcową wersję propozycji zmian w Kryteriach lokalnych, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.