Ankieta monitorująca dla beneficjentów

ANKIETA MONITORUJĄCA

Dla beneficjentów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce–Pieniny”

w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014– 2020 – OŚ 4 LEADER

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje będą służyć do oceny stopnia realizacji LSR na lata 2014-2020. Wypełnioną ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD "Gorce-Pieniny" ul. Rynek 32 34-450 Krościenko nad Dunacjcem.