Projekt współpracy 2023

Operacja pn. "Podhale-Gorce-Pieniny-Spisz – rozwój oferty wspólnej turystyki rowerowej”

Jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie projektów współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres projektu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości

Cel operacji: Wypromowanie i rozwój infrastruktury oraz oferty turystycznej obszaru Podhala, Spisz, Gorc, Pienin poprze współpracę w obszarze inwestycji w rozwój zaplecza turystyki rowerowej, wspólne działania promocyjne, w tym produkcje filmów promujących turystykę rowerową oraz wydanie mapy dla rowerzystów, zachęcające do aktywnego spędzania czasu, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.”

 

Wskaźniki:

  1. Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 21 szt. /weryfikacja: Protokół odbioru, dokumentacja fotograficzna/
  2. Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych – 5 km /weryfikacja: Protokół odbioru, faktura/
  3. Liczba wydarzeń/ imprez – 1 szt. /weryfikacja: Zaproszenie na wydarzenie, dokumentacja fotograficzna/

Pozostałe wskaźniki:

  1. Liczba zrealizowanych krajowych projektów współpracy – 1 szt. /weryfikacja: dokumentacja fotograficzna, notatka z realizacji operacji/
  2. Liczba LGD uczestniczących w krajowych projektach współpracy – 3 szt. /weryfikacja: umowa partnerska, umowa przyznania pomocy/
  3. Liczba działań na rzecz rozwijania [ponadregionalnej oferty turystycznej – 3 szt. /weryfikacja: Faktury/rachunki, dokumentacja fotograficzna, mapy, filmy, spot, zlecenie płatności/
  4. Liczba LGD uczestniczących w ramach krajowych projektów współpracy – 3 szt. /weryfikacja: umowa partnerska, umowa przyznania pomocy
  5. Liczba zrealizowanych zadań w ramach krajowych projektów współpracy – 3 szt. /weryfikacja: Faktury/rachunki, dokumentacja fotograficzna, mapy, filmy, spot, zlecenie płatności/
  6. Liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie działań na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej – 1 szt. /weryfikacja: dokumentacja fotograficzna, notatka z realizacji operacji/
  7. Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy związanym z realizacją działań na rzecz rozwijania ponadregionalnej oferty turystycznej – 3 szt. /weryfikacja: umowa partnerska, umowa przyznania pomocy/

 

Budżet operacji:             Podhalańska Lokalna Grupa Działania                                 – 630 000 zł

                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupy Działania „Gorce- Pieniny” – 358 076 zł

                                       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spisz-Podhale” –  495 000 zł

                                                                                                                     RAZEM:   1 483 076 zł

 

Termin złożenia wniosku o płatność do 31 października 2023r.