Przygotowanie LSR 2023-2027

Rozpoczynamy pracę nad nowym LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w kwietniu złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2023-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" tj. gmin:  Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica (powiat nowotarski).

Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy! Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Nowa LSR umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania PROW 2021-2027.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2022 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach. 

  1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)