Legislacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (RLKS) z dnia 20.02.2015 r.
Ustawa o RLKS z 20.02.2015 r. oraz ustawa zmieniająca z dnia 20.07.2018 r. załączone zostały poniżej.

 

Przedstawiamy akty prawne krajowe i europejskie, które wprowadzą Państwa w nowy świat rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS)