Zestawienie wydatków poniesionych przez LGD

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania biura

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

zgodnie z umową o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

zawartą w dniu 12 maja 2016r. Nr Umowy IXF/16/FE/16, 0008-6933-UM0610008/15

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH: