Deklaracje członkowskie

Osoba fizyczna składa:

  • deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia 
  • oświadczenie na potrzeby określenia grup interesu

 

Osoba prawna składa:

  • deklaracje przystąpienia do stowarzyszenia
  • uchwałę zawierającą deklarację przystąpienia do LGD organu uprawnionego do podejmowania takich decyzji i wskaże swojego reprezentanta w LGD
  • oświadczenie na potrzeby określenia grup interesu reprezentanta