UMOWA RAMOWA

Umowa ramowa określa prawa i obowiązki w zakresie warunków i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce - Pieniny" na lata 2016-2023