EKOwzmacniacz - Operacja własna 2019-2021

 

Operacja pn.  Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ" tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, przeprowadzenie konkursu ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki edukacyjnej  jako wzmocnienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Gorce-Pieniny"

mająca na celu podniesienie wiedzy społeczności lokalnej z obszaru Pienin i i Gorców, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez opracowanie terenowej gry edukacyjnej w formie questu, organizacji konkursu ekologicznego "Jestem EKO", Pikniku ekologiczego oraz wycieczki edukacyjnej "Odkryj bioróżnorodność Pienin" do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: podniesienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” podpisali z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu pt. "Organizacja cyklu inicjatyw pn. "EKO WZMACNIACZ" tj. opracowanie terenowej gry edukacyjnej, przeprowadzenie konkursu ekologicznego, organizacja pikniku ekologicznego oraz wycieczki edukacyjnej  jako wzmocnienie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Gorce-Pieniny".

Wzrost zainteresowania kwestiami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego wynika z alarmujących danych i informacji płynących od ekologów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska. Ochrona środowiska i wszelkie aspekty związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu i dewastacji środowiska naturalnego stały się wyzwaniem zarówno w skali globalnej jak i lokalnej. Wnioskodawca planuje podjęcie działań zgodnie z celami LSR jak i celami i zadaniami statutowymi organizacji dotyczącymi budowania kapitału społecznego, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także działań obejmujących ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

 

W ramach realizacji operacji planowana jest organizacja 4 wydarzeń edukacyjno-integracyjnych:                                    
A. przeprowadzenie i opracowanie Questu polegającego na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w ulotce.
B. Przeprowadzenie konkursu ekologicznego „Jestem EKO” i wydanie kalendarza
C. Organizacja Pikniku ekologicznego
D. Organizacja wyprawy ekologicznej „Odkrywamy bioróżnorodność”