Integracja branż - Operacja własna 2019

  

Operacja pod nazwą: Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizacje spotkań z lokalnymi

przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne.

mająca na celu przeprowadzenie wizyty studyjnej mającej na celu integrację branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizację z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: rozpowszechnienie skutecznych praktyk prowadzenia biznesu oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenia podczas wyjazdu studyjnego.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny" podpisali z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu pn.  Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez organizacje spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami oraz udział w imprezie kulturalnej promującej dziedzictwo i produkty lokalne..

W ramach operacji zostanie zorganizowana czterodniowa wizyta studyjna dla 20 przedsiębiorców prowadzących działalność w branżach mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru.

 

Wybór miejsca wyjazdu nie jest przypadkowy. Będzie to południowa Austria Karyntia i Saalbach, obszar pod względem geograficznym i krajobrazowym zbliżony do obszaru LGD "Gorce-Pieniny". Panują tu podobne warunki do uprawiania i rozwoju turystyki. Powierzchnia Karyntii jest górzysta, w zachodniej części znajdują się masywy górskie Wysokie Taury, Alpy Karnickie i Alpy Gailtalskie, a we wschodniej części Kotlina Klagenfurcka. Główną rzeką jest Drawa. Znajdują się tu również liczne jeziora (największe Wörther i Ossiach). Z kolei Saalbach jest znaną bazą narciarską i ośrodkiem sportowym. Głównym źródłem dochodu mieszkańców jest turystyka.

Celem wizyty studyjnej jest integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru przez spotkania z przedsiębiorcami działającymi w w/w branżach, wymianę doświadczeń, próba przeniesienia dobrych praktyk na obszar LGD Gorce-Pieniny.

 

Szczegóły wyjazdu oraz sposób rekrutacji zostanie podany na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

Małgorzata Piątek