Procedury oceny i wyboru opeacji

Procedury oceny i wyboru operacji:

  1. Realizowanych przez podmioty inne niż LGD - aktualizacja czerwiec 2021 - otwórz.pdf
  1. Operacji własnych LGD - aktualizacja listopad 2017 –otwórz.pdf
  1. Projektów grantowych - aktualizacja listopad 2017 -otwórz.pdf