Dokumenty aplikacyjne i rozliczeniowe - POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

I. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (dot. przedsięwzięć: Rozwój działalności gospodarczej oraz Zachowanie tożsamości regionalnej)

 

 

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej)- Otwórz

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej) - Otwórz

 

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z PDF

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z EXCEL

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.12MB  PDF

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.34MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_5z PDF

2) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan 5z BP​_19​_2​_I​_5z.docx 0.13MB WORD

Biznesplan 5z  BP_19_2_I_5z.pdf 0,49 MB  PDF

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych 5z  BP​_19​_2​_I​_5z.pdf 0.50MB PDF

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - tabele finansowe 5z BP​_19​_2​_I​_Inkub​_5z.docx 0.12MB  WORD

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0,03 MB  EXCEL

Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z Tabele​_finansowe​_Inkubator​_Biznesplan​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.03MB EXCEL

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_I​_19​_2​_5z.pdf 0.70MB PDF

 

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.xls 0.12MB EXCEL

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa Osw​_MSP.pdf 0.62MB PDF

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa.pdf 1.27MB PDF

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) 

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB  PDF

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB WORD

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB PDF

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB EXCEL

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB PDF

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB EXCEL

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB PDF

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB WORD

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB PDF

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z.pdf 0.18MB PDF

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB EXCEL

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB PDF

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB PDF

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

 

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB PDF

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB PDF

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB PDF

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

 

Wniosek o płatność​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB PDF

Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edt.xlsx 0.16MB EXCEL

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB PDF

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB EXCEL 

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z 1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB PDF

Wniosek o płatność​_4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190605.pdf 0.48MB PDF

Wniosek o płatność​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_20190723.xlsx 0.13MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o płatność​_4z IWoP​_19​_2​_I​_W​_4z.pdf 1.42MB PDF

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.pdf 0.15MB PDF

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_real​_BP​_I​_W​_5z.xlsx 0.03MB EXCEL

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.37MB PDF

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB EXCEL

 

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB EXCEL

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB PDF

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB PDF

 

8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB EXCEL

 

 

 

II. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Lokalne Kryteria wyboru operacji (dla przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej) - otwórz

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.xlsx 0.19MB EXCEL

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf 0.72MB PDF

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_P​_5​_z.pdf 0.50MB PDF

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB PDF

 

3) Biznesplan (wersja 5z)

Biznesplan​_192​_P​_5​_z Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf 0.47MB PDF

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB WORD

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB EXCEL

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB PDF

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z umowa​_192​_P​_6z.pdf 0.43MB PDF

umowa o przyznanie pomocy​_19.2​_P​_6z umowa​_192​_P​_6z.docx 0.11MB WORD

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.pdf 0.49MB PDF

zał​_nr​_1​_Biznes Plan​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_1​_BP​_P​_umowa​_6z.docx 0.13MB WORD

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.11MB PDF

zał​_nr​_2​_Wykaz Dzialek​_19.2​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_2​_WykazDzialek​_192​_P​_umowa​_6z.xls 0.03MB EXCEL

zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_19.2​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.pdf 0.19MB PDF

zał​_nr​_3​_ Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji ​_P​_umowa​_6z zał​_nr​_3​_IMRB​_IPRO​_192​_P​_umowa​_6z.xlsx 0.12MB EXCEL

zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.pdf 0.22MB PDF

zał​_nr​_4​_Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy​_6z zał​_nr​_4​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_6z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_5​_ Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej​_6z zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_6z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.pdf 0.17MB PDF

zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z zał​_nr​_6​_RODO​_umowa​_6z.docx 0.03MB WORD

 

5) Formularz umowy o przyznanie pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_premie Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_192​_premie.pdf 0.18MB PDF

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_działek​_ewidencyjnych.pdf 0.14MB PDF

Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych Załącznik​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB PDF

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta Załącznik​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta.pdf 0.21MB PDF

 

6) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z) 

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

 

Wniosek o płatność ​_P​_5z WoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.34MB PDF

Wniosek o płatność ​_P​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.12MB EXCEL

Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z Załącznik​_nr​_2​_Wykaz​_faktur​_lub​_dokumentów​_o​_równoważnej​_wartości​_dowodowej​_5z.xlsx 0.04MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o płatność ​_P​_5z IWoP​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.66MB PDF

Wniosek o płatność​_P​_4z WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB PDF

Wniosek o płatność ​_P​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530(1).xlsx 0.11MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o płatność P​_4z IWoP​_19​_2​_P​_4z.pdf 1.21MB PDF

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.pdf 0.15MB PDF

Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu Spr​_z​_​_real​_BP​_5z.xlsx 0.03MB EXCEL

Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu Informacja​_pomocnicza​_do​_Sprawozdania​_z​_Biznesplanu.pdf 0.40MB PDF

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB PDF

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB EXCEL

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB PDF

 

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB EXCEL