Kontynuacja posiedzenia Rady LGD - 3.07.2023

Działając na podstawie § zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 20 Regulaminu Rady, – Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” zwołuje na dzień 3 lipca 2023r. tj. poniedziałek kontynuację posiedzenie Rady. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 17:00 Krościenku nad Dunajcem (Sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji) wejście od parkingu

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD „Gorce-Pieniny” w ramach naborów nr 3/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

Nabór nr 3/2023

  1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 3/2023.
  2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 3/2023
  3. Ustalenie kwoty wsparcia
  4. Sporządzenie list operacji
  5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie obrad.

opublikowano: 22/06/2023

                                                 Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

LGD "Gorce-Pieniny"

Tadeusz Topolsk